Reglement Tour de Gruyères 2021

De Tour de Gruyères van de Nierstichting is geen wedstrijd. Het is een toertocht over de uitlopers van de Zwitserse en Franse Alpen en rond het meer van Genève. Het doel is om geld in te zamelen voor de ontwikkeling van de  draagbare kunstnier. Als je deelneemt aan de Tour de Gruyères gelden voor jou de volgende regels.

Toegestane vervoermiddelen zijn:
Alleen op spierkracht voortbewogen fietsen.

Tour de Gruyères zaterdag 11 september 2021

 • Start en finish op het dorpsplein in Gruyères
 • Bij inschrijving verklaar je dat je akkoord en bekend bent met de inhoud van dit reglement.
 • Bij niet-naleving van dit reglement kan de organisatie je uitsluiten van deelname.
 • Je zet je volledig in om het streefbedrag van 2.000 euro te behalen en je doet dit m.b.v. je actiepagina. Eventueel contante donaties en financiële voordelen in het kader van Tour de Gruyères maak je over op je actiepagina.

I. Inschrijving

 1. De inschrijving start op 1 oktober 2019 en sluit bij het bereiken van 80 deelnemers of op 1 september 2021. Let op: inschrijving gebeurt m.b.v. je e-mailadres, dit e-mailadres kan maar voor één persoon gebruikt worden, dus niet ook voor een partner die zich ook wil inschrijven.
 2. De inschrijving is definitief wanneer je:
  a. je hebt aangemeld via de website tourdegruyeres.nl
  b. een keuze hebt gemaakt voor het premium of het basispakket. Iedere deelnemer doet een betaling van 150 euro via de website.
  c. een keuze hebt gemaakt voor de standaard of XL route.
 3. Teamleden kunnen zich inschrijven bij het team.
 4. Alle deelnemers ontvangen een Nierstichting-wielershirt, eten en drinken onderweg en een afsluitend drankje in Gruyères. Ook mogen alle deelnemers gratis meedoen aan de toertochten.

II. Inschrijfvoorwaarden

 1. Je inschrijving is per e-mail bevestigd.
 2. Een team bestaat uit minimaal twee actieve deelnemers. Een teamcaptain die niet meefietst of -loopt, telt niet mee als actieve deelnemer en betaalt geen inschrijfgeld, maar krijgt ook geen wielershirt.
 3. Het inschrijfgeld voor het basispakket bedraagt 150 euro.
 4. Het inschrijfgeld voor het premiumpakket bedraagt 850 euro.
 5. Je gaat akkoord met eventueel gebruik van je beeltenis in druk, op foto, film, video en dergelijke voor promotionele doeleinden van de Nierstichting, zonder daarvoor een vergoeding te claimen.
 6. Inschrijfgeld en eventueel gerealiseerde opbrengsten uit donaties of sponsorgelden worden niet geretourneerd, ook niet bij vrijwillige uitschrijving of bij uitsluiting van deelname. Tour de Gruyères levert een dienst met betrekking tot vrijetijdsbesteding. Hierdoor is het herroepingsrecht niet van toepassing.
 7. Indien een deelnemer door medische redenen niet mag mee doen en dit medisch advies vóór 1 juli 2021 is overlegd met de organisatie (via info@tourdegruyeres.nl) dan is het mogelijk dat het inschrijfgeld wordt gerestitueerd. Daarbij geldt dat:
  a. In geval van restitutie door medische redenen zal er geen Tour de Gruyères wielershirt worden geleverd.
  b. Gerealiseerde opbrengsten uit donaties of sponsorgeld worden niet geretourneerd.
 8. Je bent verplicht om op zaterdag 11 september 2021 het Tour de Gruyères wielershirt van 2021 te dragen.
 9. Je moet de aanwijzingen van de op het parcours aanwezige Tour de Gruyères-organisatie opvolgen.
 10. Van elke deelnemer, individueel of teamlid, verwachten we dat die zich tot het uiterste inspant om een minimale bijdrage van 2000 euro bijeen te brengen. En daarbij zal de deelnemer contante donaties en financiële voordelen in het kader van Tour de Gruyères overmaken op zijn/haar actiepagina.
 11. Je houdt je persoonlijke actiepagina bij op de website, teamcaptains houden ook de teampagina bij. Via deze actiepagina kan de deelnemer zijn donaties werven en zien welk totaalbedrag aan donaties hij/zij heeft ontvangen.
 12. Tour de Gruyères en jouw gezondheid
  Je gezondheid is je eigen verantwoordelijkheid. We raden alle deelnemers aan zich sportmedisch te laten onderzoeken. Deelname aan Tour de Gruyères moet veilig en vooral in goede gezondheid gebeuren; je levert immers een zware lichamelijke inspanning. Een sportmedisch onderzoek wordt door de organisatie niet verplicht gesteld, maar wel dringend aangeraden. Een sportmedisch onderzoek heeft een preventief karakter en is bedoeld om te komen tot een veilige en verantwoorde sportbeoefening. Ook geeft het inzicht in je conditie en wordt er tijdens het uitgebreide onderzoek een passend, gericht trainingsadvies gegeven. Je kunt een sportmedisch onderzoek bij verschillende instanties aanvragen. In sommige gevallen wordt het zelfs vergoed door de zorgverzekeraar.
 13. Deelname aan Tour de Gruyères is op basis van eigen risico zie ook artikel VII, lid1/2.

III. Veiligheid

 1. Tijdens de beklimming en de afdaling is het voor de fietsende deelnemer verplicht om een fietshelm te dragen.
 2. Op de koersdag is de maximumsnelheid voor de dalende fietser 45 km/uur.
 3. Je moet zelf afdoende verzekerd zijn tegen alle schade die je eventueel aanbrengt aan anderen en/of eigendommen van anderen. De aangewezen verzekering hiervoor is een Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP) die geldig is in Zwitserland en voor dit evenement. Ook moet je beschikken over een adequate reis- en ziektekostenverzekering die geldig is in Zwitserland, inclusief eventuele repatriëringskosten.
 4. Je moet zelf verzekerd zijn voor deelname aan een sportieve prestatie in Zwitserland. Als je verzekeringsmaatschappij dit heeft uitgesloten, moet je je hiervoor apart verzekeren.
 5. De fietsende deelnemer verklaart te beschikken over een deugdelijke fiets en deugdelijk fietsmateriaal.

IV. Aanwijzingen organisatie, autoriteiten en overtreding daarvan

 1. Je moet de aanwijzingen van de Tour de Gruyères-organisatie onmiddellijk opvolgen.
 2. Je moet de aanwijzingen van de Zwitserse autoriteiten onmiddellijk opvolgen.
 3. De Zwitserse verkeersregels en wetgeving zijn van toepassing en moeten worden gerespecteerd.
 4. Bij ongeoorloofd gedrag kun je door de organisatie van verdere deelname worden uitgesloten.

V. Aansprakelijkheid

 1. Deelname aan Tour de Gruyères is te allen tijde volledig op eigen risico van de deelnemer.
 2. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan of is ontstaan voorafgaand aan, tijdens of na afloop van deelname aan het evenement. Dit geldt ook bij afgelasten of verplaatsen van het evenement, en voor ongevallen, diefstal of welke schade dan ook.


Verklaringen bij het inschrijven
Ik heb kennisgenomen van het reglement van Tour de Gruyères en zal dienovereenkomstig handelen. Ik geef de Nierstichting toestemming om mijn e-mailadres te gebruiken voor het zenden van nieuwsbrieven, uitnodigingen en berichten die te maken hebben met het evenement Tour de Gruyères. De Nierstichting zal dit adres niet doorgeven aan derden of voor andere doeleinden gebruiken. Let op! Als je hier niet voor kiest, ontvang je van ons op geen andere manier informatie over het evenement. Deelname aan Tour de Gruyères is een zware, lichamelijke inspanning. Ik heb kennisgenomen van het feit dat daarvoor een goede conditie noodzakelijk is. Een gedegen voorbereiding/trainingsprogramma draagt daaraan bij. Een sportmedisch onderzoek wordt door de organisatie niet verplicht gesteld, maar kan goed inzicht verschaffen in mijn fysieke gesteldheid en daarmee ook bijdragen aan een goede voorbereiding en valt onder mijn eigen verantwoordelijkheid.

De Nierstichting behoudt zich het recht voor op elk moment deze algemene voorwaarden te wijzigen.
17 juni 2021